ANA MENÜ

Trabzon Teknokent
Yönetim Kurulu
Bünyemizdeki Şirketler
Proje Bankası
Teşvikler
Başvuru
Teknokent Nedir?
Teknoloji Transfer Ofisi
Mevzuat ve Yönetmelikler
Teknokent Haberler
Teknokent Etkinlikler
Teknokent Foto Galeri
Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası
İletişim

TEKNOKENT ETKİNLİKLER

Teknoloji Transfer Ofislerine İlişkin Farkındalık Eğitimi
26.12.2011
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından "Teknoloji Transfer Ofislerine İlişkin Farkındalık Yaratılması Eğitimi" 26-27 Aralık 2011 tarihlerinde Dedeman Otel'de gerçekleştirildi.

40’a yakın üniversite ve 50 farklı kurumdan katılımın olduğu eğitim programının açılış konuşması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu tarafından yapıldı. Kavranoğlu konuşmasında özetle şu hususlara değindi:

“Dünya ekonomisi artık birbirinden bağımsız ve kopuk ülke ekonomileri olmaktan çıktı, artık dünyada olup bitenler ekonomik ve sosyal olarak herkesi etkiliyor ve ilgilendiriyor. Bunun sonucunda artık, “bize göre demokrasi”, “bize göre insan hakları”, “bize göre üniversite düzeni”, “bize göre ekonomi” gibi kavramların geçerliliği kalmadı. Her ne yapıyorsak, global ölçekte kabul gören ve geçerli olacak şekilde yapmamız gerekiyor. Artık Türkiye pazarı için ürün ve teknoloji geliştirmek‘ten ileri gidip, dünyayı 'tek pazar' olarak görüp ona göre vizyonumuzu geliştirmemiz gerekmektedir. Aksi halde varmak istediğimiz yüksek hedeflere varmamız söz konusu değildir.”
“Artık Bilim ve Teknoloji konusuna gerekli önceliği tanımayı daha fazla erteleyemeyiz. Bu öncelik sadece bu konuya daha fazla para ayırmak demek değildir. Ondan da önemlisi, Türkiye’de ekosistemi bir bütün olarak gözden geçirmemiz ve hatta iş yapma biçim ve kültürümüzü temelden değiştirmemiz gerekmektedir. Bu değişim küçük adımlarla değil, paradigma değişikliği ile mümkündür diye düşünüyorum. Sayın Başbakanımızın liderliğinde son on yılda, dış politika ve ekonomi yönetiminde gösterdiğimiz dünya çapındaki atılım ve vizyonerliği bilim ve teknoloji sahasında da göstermek zorundayız.”
“Bilim ve teknolojide ilerlemeyi artık ülkemizin ana gündemi haline getirmemiz gerekmektedir. Ülkemizde iyi bir futbolcu veya şarkıcı olmaktan daha çok iyi bir bilim adamı olmak özendirilmeli ve yüceltilmelidir. Bizim genç girişimcilerimizin başarı hikâyeleri gündemin ana maddesi olmalıdır. Bizim dünya çapında başarılı internet ve teknoloji projelerimiz olmalı ve bunlarla bütün gençlerimizi özendirmeliyiz. Bu çabalarda, bütün halkımızın nabzının birlikte atmasını arzu ediyoruz. Bu çabada bilhassa, üniversiteler, bilim adamları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının hem bizimle birlikte hareket etmesini hem de bize yol göstermesini bekliyoruz. Gelin bu kutlu Bilim ve Teknoloji davasında birlikte hareket edelim ve 2023 yılı hedefleri ve daha sonrasına hep birlikte ulaşalım.”
“Üniversitelerimizin buluşlara ev sahipliği yapması ve bunların en azından bir kısmının inovasyona dönüşmesi süreçlerinde daha etkili olmayı amaçlamalıyız. Bu toplantının amacı da esasen budur. Burada konunun bütün paydaşlarının hak ve hukukunu koruyacak adil ve üretken bir sistem oluşturmamız gereklidir. Bu kapsamda, Teknoloji Transfer Ofisleri son derece önemlidir. Bakanlığımız bu konuya çok önem vermektedir ve düzenlenen bu toplantı da verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bugün ve yarın burada yapılacak çalışma gerekli kültür ve bilincin oluşturulması açısından çok önemlidir.”
Teknoloji Transfer Ofislerine İlişkin Farkındalık Yaratılması Eğitimi’nde iki gün boyunca teknoloji transferi konusunda uzman eğitimciler tarafından teknoloji transfer ofislerine ilişkin kavramlar, değişik ülke örnekleri, Ar-Ge, rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin önemi, kamu destek ve teşvikleri, teknoloji transfer ofislerine ilişkin mevzuat hakkında bilgi verildi.
Katılımcılar iki gün boyunca teknoloji transfer ofislerine ilişkin her türlü sorun ve önerileri paylaşma imkânı bulurken bu tür organizasyonların devam ettirilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.
Eğitim Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ayhan Karaca’nın teşekkür konuşması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
Katılımcılara ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen birer sertifika verildi.Anasayfa
Tüm Etkinlikler