ANA MENÜ

Trabzon Teknokent
Yönetim Kurulu
Bünyemizdeki Şirketler
Proje Bankası
Teşvikler
Başvuru
Teknokent Nedir?
Teknoloji Transfer Ofisi
Mevzuat ve Yönetmelikler
Teknokent Haberler
Teknokent Etkinlikler
Teknokent Foto Galeri
Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası
İletişim

SIKÇA SORULAN SORULAR

Trabzon Teknokent'e kabul sonrasında, faaliyete başlamak için yapılması gerekenler nelerdir?
Trabzon Teknokent'e kabul edilmiş firmaların, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içerisinde Bölge çalışma işyeri sicil kaydı, SGK işyeri sicil kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline ilişkin belgesinin kopyasını, 4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılacak personelin bilgilerini (özgeçmiş, görev tanımları,işe başlama tarihleri, SGK işe giriş bildirgeleri ve 4691 sayılı Yasa muafiyetleri kapsamı dışında kalan diğer personel bilgileri (Kimlik bilgileri, işe başlama tarihi, iş yerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) Teknopark A.Ş.'ye teslim edilmelidir.