ANA MENÜ

Trabzon Teknokent
Yönetim Kurulu
Bünyemizdeki Şirketler
Proje Bankası
Teşvikler
Başvuru
Teknokent Nedir?
Teknoloji Transfer Ofisi
Mevzuat ve Yönetmelikler
Teknokent Haberler
Teknokent Etkinlikler
Teknokent Foto Galeri
Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası
İletişim

SIKÇA SORULAN SORULAR

Trabzon Teknokent'de faaliyet gösteren firmaların yükümlülükleri nelerdir?
4691 sayılı yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SGK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) 10 gün içerisinde Teknokent yönetici a.ş.'ne bildirilmelidir.  İşten çıkma/çıkarma veya mevcut personel için görev tanımlarındaki değişiklikte dahil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine 10 gün içerisinde Teknokent yönetici a.ş.'ne bildirilmelidir. Firmalar 4691 sayılı Yasa kapsamında çalıştırdığı Ar-Ge personeline ait bilgilerin /adı soyadı, SGK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay Teknokent yönetici a.ş.'ne onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde Vergi Dairesi'ne verilmelidir. Firmalar Teknokent bildirimlerinde yürüttükleri faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgileri kendilerine iletilen faaliyet izleme formlarını doldurarak yıllık dönemler halinde (01 Nisan'a kadar) Teknokent Yönetici A.Ş.'ye iletilmelidir.